Liên hệ

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 33/11-15 

Địa chỉ: P.113, Nhà A, 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.37735952 Fax: 04.37739871 

Email: lhle@monre.gov.vn;scientech33@gmail.com